Nyheder

 

 

20/1-2014

Så er der endelig nyheder omkring projektets resultater. Se i menuen under resultater for at læse mere.

Vi er desuden ved at planlægge en opfølgning på børnene fra projektet og forventer at kunne begynde arbejdet med disse data om 4-5 måneder fra nu. Via data fra Landspatientregistret vil vi bl.a. belyse, hvorvidt der er forskel blandt børnene i de to grupper på antal indlæggelser eller ambulante sygehuskontakter indenfor de første to leveår.

 

 

15/5-2013

Der er sket meget siden sidst!

 

Projekt planlagt kejsersnit er blevet portrætteret på DR2 i serien Danskernes Akademi og kan findes på nettet under følgende link:

http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Sundhed_Sygdom/Planlagt_Kejsersnit.htm

 

Fredag d. 24. maj 2013 forsvarer læge Julie Glavind sin ph.d.-afhandling om projektet. Forsvaret foregår kl. 14.30 i Auditorium B, Aarhus Universitetshospital, Brendstrupgaardsvej 100, 8200 Aarhus N og er åbent for alle interesserede.

 

Endelig er de første resultater fra projektet er tæt på at blive offentliggjort og forventes  at kunne findes på internettet indenfor kort tid. Vi vil give nærmere anvisninger til at finde frem til artiklen, når det er lidt mere konkret.

 

 

14/6-2011

Så er det officielt slut for tilgangen til projektet!

Vi har nu i alt 1274 deltagere, hvilket ifølge vores beregninger er nok.

Indenfor 3 måneder vil de sidste deltagere have fået foretaget kejsersnit, og vi kan samle alle oplysninger sammen og begynde at regne på resultaterne. Det bliver spændende!

Tusind tak til de mange gravide, der har sagt ja til at medvirke og har bidraget med oplysninger og spørgeskemaer.

Også stor tak til alle de travle læger, sygeplejersker, sekretærer m.fl., der har hjulpet med at få projektet til at fungere på de mange deltagende sygehuse og afdelinger.

Vi glæder os til at se resultaterne og håber, de kan hjælpe os med at blive klogere på de forskellige videnskabelige spørgsmål, vi stiller i projektet.

Vi regner med på sigt at formidle resultater via hjemmesiden, både i populærvidenskabelig form og med links til videnskabelige artikler.

 

6/5-2011

Der er gået noget tid siden sidste nyhedsopdatering!

Vi kan fortælle, at projektet fortsat rekrutterer deltagere - men at vi nu nærmer os den sidste fase. Omkring 1220 kvinder og børn medvirker på nuværende tidspunkt, og det er planen, at det samlede antal skal nå op på godt 1300. Så der er ikke langt igen.

Vi har besluttet, at kun gravide med termin senest 1. september 2011 kan deltage frem mod projektets afslutning. På denne måde vil vi kunne have alle oplysninger om kejsersnit, mødre og børn endeligt registreret i løbet af november måned. Og så venter et stort analysearbejde.

 

3/12-10

Så har vi krydset et flot rundt antal deltagere - over 1000 kvinder og børn deltager nu i projekt planlagt kejsersnit, og der kommer fortsat omkring 50 nye deltagere til hver måned.

Projektet er det største af sin art i verden, og nu glæder alle - læger, jordemødre, deltagere og ikke mindst de kvinder, der skal have kejsersnit i fremtiden - sig efterhånden rigtig meget til at se resultaterne af indsatsen. Der går dog stadig noget tid, før vi kan begynde at analysere alle tal.

 

Vi vil ønske rigtig glædelig jul og godt nytår til alle!

 

30/9-10

Efterhånden nærmer vi os godt 900 deltagere i projekt planlagt kejsersnit, hvilket er meget flot.

Desværre har det vist sig, at ca. 10 % af deltagerne af forskellige årsager (fejlberegninger, manglende plads på operationsprogrammet m.m.) ikke får planlagt deres kejsersnit til den rigtige dato - altså ifølge lodtrækningen. Ved at lave nye beregninger, hvor vi tager højde for dette, kan vi se, at det bliver nødvendigt med ca. 300 ekstra deltagere i projektet.

Derfor har vores styregruppe for nylig besluttet at øge det samlede antal deltagere i projektet fra 1000 til godt 1300.

Projektet fortsætter altså lidt længere end oprindeligt tiltænkt - sådan at alle med termin senest 1. sept. 2011 kan deltage.

 

29/6-10

Så har vi nået 75 % af vores mål på godt 1000 deltagere - 753 kvinder og børn deltager nu i projekt planlagt kejsersnit.

Vi er utrolig glade for flot opbakning fra de gravide og fra personalet i svangreambulatorierne rundt omkring.

Vores spørgeskema 8 uger efter fødslen møder forståeligt nok nogen undren fra de kvinder i projektet, der af den ene eller anden grund er endt med at føde normalt. Vi sætter imidlertid stor pris på alle besvarelser af spørgeskemaet - også selvom flere spørgsmål forekommer lidt kunstige for dem, der ikke har fået kejsersnit.

Ferien står lige for døren, og vi vil slutteligt ønske alle en dejlig og afslappende sommerferie.

 

 

8/4-10

I alt 610 kvinder og børn deltager på nuværende tidspunkt i projektet, og der kommer nu igen ca. 50 nye deltagere med hver måned.

Vi får en del positive tilbagemeldinger på projektet via vores spørgeskemaer.

 

5/2-10

Så har vi rundet 500 deltagere - dvs. halvdelen af det samlede antal deltagere. Det er rigtig flot.

 

16/12-09

Projektet kører nu også på Odense Universitetshospital. 

Vi har besluttet ikke at starte projektet op på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, da allerede flere gravide end forventet deltager fra de 7 igangværende sygehuse.

Der er rigtig mange personer, der gør en stor indsats rundt omkring på sygehusene og får projektet til at fungere i en travl hverdag.

Det er vi meget glade for!

Glædelig jul og godt nytår til alle.

 

22/10-09

342 gravide deltager nu i projektet. Alene i september måned fik vi 62 nye tilmeldinger til projektet. Langt de fleste deltagere svarer hurtigt på det elektroniske spørgeskema, og vi får generelt positivt respons på spørgeskemaet og projektet.

 

20/8-09

214 gravide deltager nu i projektet, og heraf har 116 fået lavet kejsersnit.

Knap 50 deltagere har udfyldt spørgeskemaet 2 måneder efter deres kejsersnit, og der er en meget flot svarprocent generelt.

 

10/7-09

Vi nærmer os 150 deltagere i projektet.

Vores største udfordring i øjeblikket er logistikken - bl.a. på grund af sommerferie og lukkede operationsdage.

Udover Århus, Ålborg, Kolding, Randers, Herning og Viborg, arbejder vi med at starte projektet op på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg og på Odense Universitetshospital. Vi arbejder frem mod, at de kan starte op i løbet af efteråret.

 

3/6-09

Det går rigtig godt med projektet! Alle 6 sygehuse er nu i gang, og deltager nr. 100 kommer formentlig med i projektet én af de nærmeste dage.

Der er netop sendt spørgeskemaer ud til de første kvinder, der fik lavet kejsersnit i projektet.

 

15/4-09

Projektet er startet både i Kolding, Herning, Viborg og Randers.

De første deltagere i Århus har nu fået lavet planlagt kejsersnit.

 

 

 

 

23/3-09

Så har projektet været i gang på Århus Universitetshospital Skejby i 2 uger, og de første deltagere er inkluderet.

Vi forventer at starte i Kolding 1. april og herefter i Herning og Randers efter påske.

Projektet bliver meget fint modtaget - både af fagpersoner og af de gravide. 

 

 

projekt planlagtkejsersnit © 2009 • Informationsafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Skejby

www.planlagtkejsersnit.dk