Dokumenter

 

 

Denne del af hjemmesiden henvender sig primært til fagpersoner.

Her findes et resumé af projektet samt links til de faglige dokumenter, der benyttes i projektet.

 

Titel

Timing af elektivt sectio og neonatal morbiditet – er randomiseret multicenter studie.

 

Baggrund

Hyppigheden af elektivt (planlagt) sectio er globalt stigende. Det diskuteres, hvornår i graviditeten det er bedst at udføre elektivt sectio. Der er ikke tidligere udført videnskabelige forsøg for at fastslå det optimale tidspunkt for elektivt sectio.

 

Formål

Formålet med undersøgelsen er at undersøge forskellen på at lave elektivt sectio ved gestationsalder 38+3 (38 uger + 3 dage) og 39+3. Primært outcome er antal indlæggelser på neonatalafsnit if. 48 timer af elektivt sectio. Sekundære outcomes er bl. andre ICD10-koder, behandling og paraklinik hos de nyfødte, peri- og postoperative komplikationer hos de gravide if. 30 dage af sectio, logistikken omkring de elektive sectio, der bliver udført akut, ammeetablering og de gravides tilfredshed med arm i randomiseringen.

 

Metode og materiale

Randomiseret multicenter forsøg med 1300 gravide fra 7 forskellige sygehuse.
Inklusion: Singletongraviditet, hvor der planlægges elektivt sectio, og termin er bestemt ved nakkefoldsscanning (Ultralyd < 15 uger)
Eksklusion: Ikke myndig. Kommunikerer på dansk ved brug af tolk. Diabetes, også gestationel. Ikke sandsynligt at graviditeten kan fortsættes til uge 39+5.
Randomisering: Telefonstyret lodtrækning til operation
     1) Uge 38+3 (+/- 2 dage)
     2) Uge 39+3 (+/- 2 dage)

Data til forsøget indsamles fra journaler og elektroniske databaser (Labka, grønt system m.v.) samt ved elektronisk spørgeskemaundersøgelse 8 uger efter den planlagte tid til kejsersnit.

 

Perspektiver

Overordnet perspektiv vil være at præcisere det optimale tidspunkt for elektivt sectio udfra en obstetrisk og neonatologisk synsvinkel samt at implementere i det daglige arbejde resultaterne af de fundne organisatoriske og sundhedsmæssige udfordringer omkring udførslen af akutte sectio, der oprindeligt var planlagte.

 

Randomiseringsinstruks
www.clinicaltrials.gov

Prioriteret rækkefølge ved booking af sectio

 

 

 

projekt planlagtkejsersnit © 2009 • Informationsafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Skejby

www.planlagtkejsersnit.dk