Om projektet

 

 

Baggrunden for projektet
Hyppigheden af planlagt kejsersnit er stigende både i Danmark og internationalt. I Danmark bliver knap 10% af alle børn født ved planlagt kejsersnit (2007). Det diskuteres i lægefaglige kredse, hvornår sidst i graviditeten det er bedst at udføre planlagt kejsersnit.

 

Formål
Formålet med projektet er at vurdere, hvor langt henne i graviditeten, det er bedst at udføre planlagt kejsersnit?
    o Er det ca. 11 dage før terminen eller er det ca 4. dage før terminen?

Vi vil bl.a. vurdere de to tidspunkter med hensyn til
    o Risikoen for at barnet skal indlægges på børneafdelingen
    o Risikoen for at barn og mor får infektion efter kejsersnittet

 

Hvordan udføres undersøgelsen
Godt 1300 gravide på 7 forskellige sygehuse får trukket lod, om deres kejsersnit skal planlægges til:

          1) Uge 38+3 (+/- 2 dage)
          2) Uge 39+3 (+/- 2 dage)

 

De gravide kan deltage fra ca. 1. marts 2009 og omkring 2,5 år frem.

 

Hvad kan forsøget bruges til
Forhåbentligt at mindske antallet at indlæggelser på børneafdelingen efter planlagt kejsersnit.
At finde dét tidspunkt af de to for planlagt kejsersnit, hvor der er færrest komplikationer hos mor og barn.

 

Projektgruppe
Projektet organiseres af Professor i gynækologi og obstetrik Niels Uldbjerg, professor i børnesygdomme Tine B. Henriksen, Jordemoder Sara F. Kindberg og læge og projektleder Julie Glavind.

 

Projektet er godkendt af Region Midtjyllands Videnskabsetiske komité, som er en uafhængig offentlig instans, der sikrer, at biomedicinske forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt.

 

Desuden er projektet godkendt af Datatilsynet, der sikrer korrekt håndtering af persondata.

 


Videnskabsetisk komité


 

projekt planlagtkejsersnit © 2009 • Informationsafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Skejby

www.planlagtkejsersnit.dk