Resultater

 

Den første videnskabelige artikel omkring projektets resultater er blevet offentliggjort og kan findes i sit fulde omfang her: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1471-0528.12278/abstract;jsessionid=8844D26C0E0FB43E635863588E4BFDE9.f04t01  

Resumé af første artikel:

I alt 1274 kvinder med lav risiko for komplikationer hos mor eller barn blev inkluderet i projektet fra 7 danske fødeafdelinger. Projektet er det første lodtrækningsforsøg i verden til at vurdere, hvad graviditetslængden betyder for risikoen for komplikationer efter et planlagt kejsersnit.
Modsat flere store registerundersøgelser, tyder resultaterne fra Projekt Planlagt Kejsersnit på, at det er forbundet med lavere sygelighed hos den nyfødte at komme til verden efter et planlagt kejsersnit i løbet af næstsidste graviditetsuge, end hidtil antaget. Blandt nyfødte fra gruppen med planlagt kejsersnit 11 dage før termin blev 13.9 % indlagt på børneafdelingen indenfor de første to levedøgn, mens 11.9 % af de nyfødte blev indlagt fra gruppen med planlagt kejsersnit 4 dage før termin.
Selvom der er en lille forskel på antallet af indlagte i de to grupper, er der statistisk set den samme risiko for indlæggelse blandt de nyfødte fra de to grupper. Der var en tendens til flere luftvejskomplikationer blandt nyfødte i den tidlige gruppe (11 dage før termin), ligesom der var en tendens til flere kvinder med større blødning efter fødslen i den tidlige gruppe. Samlet set var risikoen ens for en lang række komplikationer hos de nyfødte og hos mødrene i de to grupper.
Der er nogle forhold, der taler for, at det stadig er fornuftigt at planlægge et kejsersnit i løbet af den sidste graviditetsuge. Næsten alle øvrige undersøgelser har vist, at det er vigtigt at vente til efter fulde 39 uger med at lave et planlagt kejsersnit, og selvom metodemæssige forskelle kan forklare denne forskel, er der stadig behov for flere undersøgelser til at bekræfte resultaterne fra projektet. Det er desuden meget vigtigt at få undersøgt, om der er langtidsfølger hos børnene af tidspunktet for planlagt kejsersnit.
Indtil der findes en større viden på dette område, kan vi ikke med sikkerhed sige, at det er lige så sikkert for barnet at blive født ved planlagt kejsersnit 11 dage før termin som 4 dage før termin. Til gengæld kan vi sige, at forskellen på risikoen for komplikationer til de to tidspunkter meget vel kan være lille.

Anden del af projektet handler om logistikken forbundet med at lave planlagt kejsersnit til de to tidspunkter. Disse resultater er også blevet offentliggjort og kan findes i sit fulde omfang her: http://www.plosone.org/article/metrics/info%3Adoi%2F10.13712Fjournal.pone.0084744;jsessionid=D00AB38533FACCC3B38BA321E0C7BA08

Resumé af anden artikel:

Som det fremgår af nedenstående tabel, fik flere kvinder i uge 39 gruppen et akut kejsersnit (udført indenfor 8 timer efter beslutningen blev taget). Størstedelen af de akutte kejsersnit var på grund af, at fødslen gik i gang (7.7% i uge 38 gruppen og 12.9% i uge 39 gruppen). Sammenlignet med uge 38 gruppen fik flere kvinder i uge 39 gruppen kejsersnittet udført i aften- eller nattetimerne.  

 

Uge 38+3 (636 kvinder)

Uge 39+3 (638 kvinder)

Akut kejsersnit

59 (9.3%)

97 (15.2%)

Planlagt kejsersnit

571 (89.8%)

526 (82.4%)

Kejsersnit udført mellem kl. 18 og kl. 08

38 (6%)

64 (10%)

Veer eller vandafgang inden den planlagte kejsersnitsdato

49 (7.7%)

82 (12.9%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projekt planlagtkejsersnit © 2009 • Informationsafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Skejby

www.planlagtkejsersnit.dk